Pastatų techninė priežiūra

Elektros ūkio priežiūra :
Atsakomybės prisiėmimas už vartotojo elektros ūkį;
Varžų matavimai;
Apžiūra;
Dokumentacijos rengimas;
Gedimų šalinimas;
Profilaktika.
 
Gaisrinės signalizacijos priežiūra :
Atsakomybės prisiėmimas už sistemos veikimą;
Signalizacijos bandymų atlikimas;
Dokumentacijos rengimas;
Gedimų šalinimas;
Profilaktika.
 
Šilumos punkto priežiūra :
Atsakomybės prisiėmimas už šilumos punktą;
Bandymų atlikimas;
Dokumentacijos parengimas;
Gedimų šalinimas;
Programavimas;
Profilaktika;
 
Apsauginės signalizacijos priežiūra :
Atsakomybė prisiėmimas už apsauginę signalizaciją;
Veikimo patikrinimas;
Dokumentacijos rengimas;
Gedimų šalinimas;
Programavimas;
Profilaktika.
 
Kompiuterinių tinklų priežiūra :
Atsakomybės prisiėmimas už kompiuterinius tinklus;
Testavimas;
Dokumentacijos rengimas;
Gedimų šalinimas;
Profilaktika.